Joliev vindt jouw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik deze gebruik. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten zijn.

Joliev doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Daarbij is het volgende belangrijk om te weten:

 • Joliev houdt zich daarbij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Joliev let er op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.
 • Joliev gebruikt persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, je behandeling en communicatie hieromtrent en het financieel afhandelen van de behandeling.
 • Jouw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, medische details die van belang zijn voor de massage, opmerkingen/wensen, rekeningnummer en datum afspraak worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor het inplannen en uitvoeren van diensten / behandelingen
  • voor financiële afhandeling van diensten / behandelingen
  • voor communicatie met jou als cliënt
 • Om jouw privacy te garanderen zijn specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Hierdoor wordt misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens voorkomen.
 • De computer en telefoon van Joliev zijn voorzien van een inlog-beveiliging.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Joliev bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.

Neem vooral direct contact op als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heb, neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

 

 

Stel hier je vraag aan Joliev!